Stoppen met antidepressiva: afbouwmedicatie en samen beslissen

In de afgelopen jaren is mij enkele keren gevraagd om tijdens farmacotherapeutisch overleg (FTO) tussen (huis)artsen/psychiaters en apothekers over gebruik van en stoppen met antidepressiva een presentatie te geven.

Ook kreeg ik verzoeken om informatie voor zo’n FTO, bij voorkeur in de vorm van een powerpoint presentatie.Die verzoeken waren voor mij de aanleiding om een powerpoint  presentatie te maken met die door apothekers en/of (huis)artsen/psychiaters mag worden gebruikt tijdens farmacotherapeutisch overleg over stoppen met en afbouwen van antidepressiva (en/of andere medicijnen). Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Wel dient expliciet te worden vermeldt wie de makers van deze presentatie zijn en blijven alle rechten op de presentatie aan ons voorbehouden.

Een onderdeel van de presentatie is een opname uit het actualiteiten programma Nieuwsuur over stoppen met antidepressiva: ‘Antidepressiva afbouwen lukt vaak niet, maar daar moet nu verandering in komen‘. In een paar minuten wordt heel duidelijk uitgelegd wat de problemen zijn en waar de oplossingen moeten worden gezocht. Voor het tonen van deze opname tijdens het geven van een presentatie is internettoegang noodzakelijk. Het raadzaam om vooraf te testen of het tonen van de video goed verloopt.

Powerpoint bestand downloaden: FTO-afbouwmedicatie (6 MB)

Dr. Peter C. Groot is onderzoeker/ervaringsdeskundige bij het User Research Center, Universiteit Maastricht. Contact: p.c.groot@maastrichtuniversity.nl